GDPR (General Data Protection Regulation)

 • Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

     Imi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”. Sunt informat de către OPERATOR - că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Regulamentul nr. 679/2016.

  Scopul și stocarea datelor personale

  Datele personale vor fi stocate pentru următoarele scopuri perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale generale, precum și cele aplicabile în materie de prestări servicii privind accesul la platforma informatică dedicată studenților Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

             

  Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale sunt cele prevăzute în GDPR:
  - dreptul de acces la datele cu caracter personal (art. 12-15), - dreptul la rectificare (art. 16),
  - dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat" (art. 17),
  - dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18),
  - dreptul la portabilitatea datelor (art. 20),
  - dreptul la opoziție și proces decizional individual automatizat (art. 21-22), dreptul de a vă retrage consimțământul (art. 7),
  - dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor – ANSPDCP (art. 77),
  - dreptul de a exercita o cale de atac judiciară (art. 78-79).

   

  Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la acest Acord sau în legatură cu utilizarea de către Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca  a datelor personale, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de contact, precizând  numele dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm), numărul de telefon și scopul cererii. Ne puteti contacta si online la adresa gdpr@umfcluj.ro

   

  Declar că am citit în întregime acordul, am înteles pe deplin conținutul si prin inregistrare pe prezenta platforma ma declar in totalitate de acord.